Swarovski Bella V Set, White, Rhodium plating
  • Swarovski Bella V Set, White, Rhodium plating