Swarovski Crystaldust Cross Ring, White, Palladium plating, Size 55
  • Swarovski Crystaldust Cross Ring, White, Palladium plating, Size 55