Swarovski Eclipse Ball Point Pen, White
  • Swarovski Eclipse Ball Point Pen, White