Swarovski Fit Bracelet, White, Palladium plating
  • Swarovski Fit Bracelet, White, Palladium plating