Swarovski Fit V Necklace, White, Palladium plating, 5289715
  • Swarovski Fit V Necklace, White, Palladium plating, 5289715