Swarovski Fizzy Ring Set, Size 55
  • Swarovski Fizzy Ring Set, Size 55