Swarovski Gray Medium Ring, Size 55
  • Swarovski Gray Medium Ring, Size 55