Swarovski Infinity Ring, Small, White, Rhodium plating, Size 55
  • Swarovski Infinity Ring, Small, White, Rhodium plating, Size 55