Swarovski Nativity Scene - Donkey, 5300579
  • Swarovski Nativity Scene - Donkey, 5300579