Swarovski Teddy Pendant, White, Gold plating, 5418715
Price includes VAT & UK delivery
  • Swarovski Teddy Pendant, White, Gold plating, 5418715