Swarovski Teddy Pendant, White, Rhodium plating, 5410280
Price includes VAT & UK delivery
  • Swarovski Teddy Pendant, White, Rhodium plating, 5410280